तंत्रशिक्षण प्रथम वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया १० ते २५ ऑगस्ट दरम्यान

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करिता तंत्रशिक्षण ( पॉलिटेक्निक ) प्रथम वर्ष  पदविका अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया याच…

Share via
Copy link
Powered by Social Snap