Health

महत्वाची बातमी । राज्यात शिक्षण पद्धतीत होणार आमूलाग्र बदल

शिक्षण पद्धतीत (Teaching Method) आमूलाग्र बदल करणाऱ्या “स्टार्स” (STARS ) प्रकल्पाची राज्यात ( Maharashtra) अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.   Updated:…